Tak jest

prof. Paweł Wojciechowski, Piotr Ostrowski

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2024 r. wyniosło 8408,17 złotych. - Ktoś mógłby zapytać, kto tyle zarabia? 2/3 zarabia mniej niż ta przeciętna płaca. To jest statystyka, to zawsze przekłamuje rzeczywistość - uważa gość drugiej części "Tak jest" Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ. Warto dodać, że dane nie dotyczą przedsiębiorstw poniżej 10 zatrudnionych. Ostrowski stwierdził, że gdyby badania przeprowadzano również w nich, moglibyśmy domniemywać, iż średnia krajowa byłaby "dobry tysiąc niższa". Prof. Paweł Wojciechowski (Instytut Finansów Publicznych, były minister finansów) dodaje, że mamy bardzo dobry rynek pracy pracownika, oraz coraz więcej Polaków dostaje płacę minimalną. Przyznał również, iż w porównaniu do innych krajów europejskich Polacy mogą kupić za płacę minimalną więcej dóbr i usług niż na przykład Hiszpanie, Portugalczycy i Czesi.