UOKiK

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął się za ubrania. Kontrolerzy sprawdzili, z czego są robione i czy to, co na metkach deklarują producenci, zgadza się ze stanem faktycznym. I tak w przypadku garniturów i koszul droga bawełna okazała się tanim poliestrem. Łukasz Łubian.