Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Unijny Trybunał znów krytycznie o praworządności w Polsce. Tym razem chodzi o uprawnienia ministra sprawiedliwości, który na podstawie tylko sobie znanych kryteriów może delegować i odwoływać sędziów z delegacji. To sprzeczne z prawem Unii Europejskiej - uznał Rzecznik Generalny TSUE. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że to kolejna opinia, która bezprawnie ingeruje w polską tożsamość ustrojową. Michał Tracz.

Sędziowie pokoju reklamowani jako "sprawiedliwość blisko ludzi" to nowy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości. Większość spraw mniejszej i średniej wagi mieliby rozstrzygać sędziowie niezawodowi, wybierani w powszechnym i demokratycznym głosowaniu. Sędziowie pokoju to hasło, które powraca w dyskusjach o zmianie modelu sądownictwa. Dawid Rydzek.

Pieniądze na kaucję oskarżonego nie będą mogły pochodzić ze zbiórek i od anonimowych osób. Ministerstwo Sprawiedliwości mówi o końcu "prania pieniędzy", a prawnicy o łamaniu praw człowieka, przepełnionych aresztach i o tym, że pieniądze na kaucję będą miały tylko te osoby, które na to stać. Sylwia Piestrzyńska.