Adam Bodnar

Adam Bodnar

Ostatni dzień kadencji profesora Adama Bodnara - nowy Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze nie został wybrany. Senat musi zatwierdzić kandydaturę profesora Marcina Wiącka. Co ciekawe, dopiero w środę do Izby Wyższej - mieszczącej się w tym samym budynku - trafiła sejmowa uchwała potwierdzająca wybór posłów. Dawid Rydzek.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przekazał marszałek Sejmu Elżbiecie Witek uwagi do projektu nowelizacji ustawy medialnej wymierzonej w niezależność TVN autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik zwrócił między innymi uwagę, że projekt narusza wolność mediów oraz wolność słowa, a także "stwarza zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa". Dodatkowo, zaznaczył, konstytucja zawiera "zasadę zaufania obywateli do państwa", a jednym z jej przejawów musi być "respektowanie praw słusznie nabytych i ochrony interesów w toku", a te projekt "rażąco" narusza.