Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Polityka monetarna, inaczej nazywana polityką pieniężną, definiowana jest jako jeden z zasadniczych filarów makroekonomicznej polityki państwa. Sprowadza się ona do podejmowania działań, których celem jest zapewnienie stabilności cen, rozumianej jako niska inflacja. Polityka monetarna w Polsce prowadzona jest przez Narodowy Bank Polski.