Kolumny i szczątki murów synagogi odkopano w Otwocku