Prezydent RP

Prezydent RP

Zasada trójpodziału władzy oznacza sytuację w państwie, gdy władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są rozdzielone i zachowują między sobą równowagę. Takiemu podziałowi początek dał francuski filozof Monteskiusz. Trójpodział władzy w Polsce został określony w Konstytucji RP z 1997 roku.

Proces legislacyjny w Polsce jest ściśle określony przez konstytucję oraz regulaminy Sejmu i Senatu. Na proces ustawodawczy składają się czynności wymagane do uchwalenia ustawy: od inicjatywy ustawodawczej przez czytania w Sejmie i debatę w Senacie, po złożenie podpisu przez prezydenta i ogłoszenie uchwały w Dzienniku Ustaw. 

Małgorzata Kidawa-Błońska doprowadziła do tego, że pseudowybory nie odbędą się w maju, poniosła przy tym koszty polityczne. Natomiast to, czy będzie startować, jest jej decyzją - mówił w "Tak jest" senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Warszawski radny PiS, rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek ocenił, że Rafał Trzaskowski byłby "na pewno groźniejszym kandydatem".