Niemcy

Niemcy

Ananasy dla kanclerza Niemiec i prezydenta Francji ściągano z... Berlina. Zrazy z czekoladą były tak dobre, że prezydent Aleksander Kwaśniewski poszedł do kuchni, by zaklaskać ich autorom. Smak chcieli zepsuć jedynie antykomunistyczni radykałowie. Pierwszy szczyt liderów państw Trójkąta Weimarskiego odbył się ćwierć wieku temu.