Rynki

Rynki

Rynek Forex jest największym i najpłynniejszym rynkiem finansowym na świecie. Bywa nazywany zdecentralizowanym i pozagiełdowym, ponieważ nie ma centralnego biura ani fizycznej siedziby. Wymiana odbywa się pomiędzy uczestnikami rynku. Dzienny obrót na Foreksie przekracza 4–5 bilionów dolarów. Taka płynność pozwala handlować w każdym momencie, bo zawsze znajdzie się druga strona transakcji. To sprawia, że chętnych do inwestowania na Foreksie nie brak. Czy rzeczywiście warto spróbować swoich sił?