Tak jest

Rabin Szalom Stambler

To może okazać się wielkim postępem albo wieloma krokami do tyłu, czas pokaże – mówił w drugiej części „Tak jest” rabin Szalom Stambler, który odniósł się do porozumienia koalicyjnego osiągniętego w Izraelu, gdzie nowopowstały rząd popiera także partia arabska, reprezentująca 20 procent mniejszości arabskiej w kraju. Andrzej Morozowski pytał także przewodniczącego Centrum Żydowskiego Chabad Lubawicz o to, jak żyje się Żydom w Polsce. – Oczywiście, że zdarzają się różne objawy antysemityzmu, które są obecne w całym świecie, ale można zauważyć stały kierunek, że jest rozwój życia żydowskiego w Polsce – powiedział przebywający od 16 lat w kraju rabin.

04.06.2021
Długość: 13 min