Tak jest

Joanna Senyszyn, Jan Strzeżek, Alfred Bujara, Jerzy Meysztowicz, Mikołaj Kunica, Marcin Kędzierski

Konserwatywny węgierski europarlamentarzysta Jozsef Szajer odpowiedzialny m.in. za niesprzyjające osobom LGBT+ zapisy w węgierskiej konstytucji, został przyłapany na nielegalnym sexparty w gejowskim klubie. O hipokryzji w polskiej klasie politycznej w „Tak jest” rozmawiali Joanna Senyszyn (Lewica) i Jan Strzeżek (Porozumienie). Następnie o zaakceptowanej przez Senat propozycji dodatkowej handlowej niedzieli 6 grudnia oraz o stanie przedsiębiorców mówili Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący .Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz. Na koniec na temat unijnego funduszu odbudowy i mechanizmu powiązania wypłaty środków z przestrzeganiem praworządności dyskutowali Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska i Marcin Kędzierski (Klub Jagielloński). Rozmowy prowadził Andrzej Morozowski.