Opinie i wydarzenia

Sejm wybrał Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Bogdan Święczkowski został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski jest prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego, którym jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W głosowaniu brało udział 454 posłów. Za było 233, przeciw - 219. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. W poniedziałek komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Podczas jej posiedzenia posłowie opozycji zarzucali Święczkowskiemu upolitycznienie prokuratury. Kandydaturę Święczkowskiego zgłosiła grupa posłów PiS. Wybór nowego sędziego TK jest konieczny, ponieważ 23 lipca 2020 roku upłynęła kadencja sędziego Leona Kieresa. Święczkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył także aplikację prokuratorską. Z Prokuraturą Krajową jest związany od ponad 20 lat. Pracował tam od 2001 roku, a w 2006 roku został powołany na prokuratora. W latach 2010-2015 Święczkowski pozostawał prokuratorem w stanie spoczynku. W tym czasie został wybrany na radnego śląskiego sejmiku wojewódzkiego, a w wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z listy PiS. Po zwycięstwie w wyborach nie chciał zrzec się statusu prokuratora w stanie spoczynku, co spowodowało, że nie objął mandatu poselskiego. W 2012 roku Święczkowski poparł powstanie Solidarnej Polski. Politycy opozycji mówią, że jest on "prawą ręką" Zbigniewa Ziobry. W listopadzie 2015 roku po przejęciu władzy przez PiS Święczkowski został powołany na stanowisko wiceministra sprawiedliwości, a kilka miesięcy później objął funkcję prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego.

08.02.2022
Długość: 30 min