Opinie i wydarzenia

Lex TVN w Senacie. Komisje za odrzuceniem ustawy

Połączone komisje senackie opowiedziały się za odrzuceniem ustawy anty-TVN w całości. Na posiedzenie zaproszeni zostali między innymi poseł sprawozdawca projektu Marek Suski (PiS), który się jednak nie stawił.Na posiedzeniu zabrała głos przedstawicielka Biura Legislacyjnego Senatu (BLS). Wskazywała, że "na podstawie obowiązujących przepisów KRRiT może cofnąć koncesję każdemu podmiotowi, który rozpowszechnia programy zagrażające bezpieczeństwu państwa, niezależnie od tego, czy podmiot ten pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też posiada siedzibę na tym obszarze". - W świetle obowiązujących przepisów KRRiT może przeciwdziałać sytuacjom, które powodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian, tak jak to jest intencją ustawodawcy - powiedziała. Dodała, że "przepisy, które wprowadzają nowe zasady udzielania koncesji (...) mogą naruszać wywodzoną z konstytucji zasadę zaufania do państwa i stosowanego przez nie prawa".

 

Swą ekspertyzę przedstawił profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, przewodniczący zespołu doradczego przy marszałku Senatu. - Wykazaliśmy niezbicie, że ustawa przekazana przez Sejm jest niezgodna z artykułem 2, 9, 14 i 54 polskiej Konstytucji oraz z artykułem 2 umowy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi - wyliczał. Dodał, że "już na etapie procedowania ustawy w Sejmie doszło do rażącego złamania nie tylko Konstytucji, ale też Regulaminu Sejmu, bo "nielegalnie dokonano reasumpcji głosowania".

 

W czasie posiedzenia komisji wystąpili pełnomocnicy TVN Grupy Discovery: Mikołaj Sowiński i Bartosz Krużewski. - Projekt ustawy ma załatać rzekomą lukę prawną i ma uniemożliwić obchodzenie prawa. Takiej luki nie ma i nigdy jej nie było. To nie TVN narusza prawo – powiedział Mikołaj Sowiński. Według Bartosza Krużewskiego, "za pomocą ustawy oraz poprzez odmowę przedłużenia koncesji TVN24 Polska chce zmienić prawo, które obowiązywało w chwili, kiedy Discovery kupowało TVN". - Zakazać inwestycji takich jak inwestycja Discovery w TVN i zmusić Discovery do pozbycia się TVN – dodał. - Zgodnie z Traktatem pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jego naruszenie przez państwo goszczące inwestycję – Polskę - daje inwestorowi – Discovery - prawo pozwania państwa przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym i żądania odszkodowania - zaznaczył.

 

TVN24 od 19 miesięcy czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku.

06.09.2021
Długość: 178 min