Żołnierze zawodowi, podobnie jak inne służby mundurowe, podlegają odrębnym przepisom w zakresie świadczeń emerytalnych. Przysługująca im emerytura wojskowa wypłacana jest na innych zasadach i w innej wysokości niż w przypadku pozostałych emerytur. Po ilu latach przysługuje emerytura wojskowa? W jaki sposób wylicza się jej wysokość?