4 czerwca - czas przełomu. Z archiwum "Czarno na białym"

Polska Gierka i Polska Balcerowicza

Symbolem zmian gospodarczych po przełomie demokratycznym w Polsce jest Leszek Balcerowicz. Ekonomista i polityk, który miał odwagę wziąć odpowiedzialność za niepopularne decyzje, dla części społeczeństwa oznaczające zubożenie i bezrobocie. Ekipa Balcerowicza musiała stawić czoła rujnującej inflacji, niewydajnej państwowej gospodarce i potężnemu zadłużeniu Polski, które powstało jeszcze za czasów Edwarda Gierka. Dekada Gierka, wspominana czasami jako era dobrobytu, była balem na kredyt. I jak się okazało po latach, epoka Gierka, choć odległa w czasie, miała duży wpływ na epokę Balcerowicza. Reportaż Piotra Jaconia z 2019 roku.