Tak jest

Krystian Krupa, Paweł Głuszyński

Powiązanie opłaty za odpady ze zużyciem wody jest podejściem najbardziej obiektywnym – mówił w czwartkowym wydaniu "Tak jest" Krystian Krupa z Instytutu Jagiellońskiego. W drugiej części programu dyskutowali o zmienionym od 1 kwietnia sposobie naliczania opłaty za wywóz odpadów, która została połączona ze zużyciem wody. - Według sprawozdań Urzędów Marszałkowskich za odpady w Polsce nie płaci blisko dziesięć milionów osób, to jedna trzecia społeczeństwa - dodał Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi. Goście Andrzeja Morozowskiego rozmawiali ponadto o tym, jak poprawić zarządzanie odpadami w Polsce, o recyklingu, o działaniach edukacyjnych, które powinny podejmować samorządy, a także o ustawie śmieciowej, w której nie ma zapisu o możliwości naliczania opłaty od ilości śmieci. - Pomiar ilości odpadów produkowanych przez gospodarstwo domowe jest dużo trudniejszy niż pomiar zużycia wody czy energii elektrycznej – stwierdził Krupa.