Tak jest

6.02.2020

Kamil Bortniczuk (Porozumienie) i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) w „Tak jest” komentowali niepojawienie się prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej na posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej. Następnie Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia „Damy Radę” i Marcin Brysiak twórca aplikacji mobilnej, która ma pomóc uzależnionym od alkoholu, oceniali skuteczność walki z alkoholizmem. Z Andrzejem Morozowskim o kampanii prezydenckiej rozmawiali także publicysta Tomasz Wołek i Bartosz Brzyski (Klub Jagielloński).