Kropka nad i 

L. Jażdżewski, ks. A. Wierzbicki

- Instytucja, która nie spełnia pewnych podstawowych kryteriów oczyszczenia się, nie powinna pouczać Polaków, jak mają żyć – powiedział w „Kropce nad i” Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny pisma „Liberté!” - Kościół ma grzechy, ale można zapytać: czy ktokolwiek jest bez grzechu? – polemizował z nim ks. prof. Alfred Wierzbicki, kierownik Katedry Etyki KUL.