Audio: Tak jest

Paweł Doczekalski, Joanna Solska

 To jest powtarzający się protest. Niestety nie ma poprawy warunków pracy, tak samo dostęp do świadczeń zdrowotnych, jeżeli chodzi o pacjentów, również nie uległ znaczącej poprawie - powiedział w "Tak jest" dr Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Po sobotnim proteście pracowników ochrony zdrowia przed kancelarią premiera powstało "białe miasteczko 2.0". - To jest decyzja polityczna na Nowogrodzkiej, czy dać więcej pieniędzy na zdrowie - podkreśliła dziennikarka "Polityki" Joanna Solska. Jak dodała "na razie w badaniach wychodzi, że Polacy woleli dostać gotówkę do ręki, niż żeby na usługi publiczne, w tym przede wszystkim na ochronę zdrowia, poszły większe pieniądze". - My, pacjenci nie do końca mamy świadomość, że nasza publiczna ochrona zdrowia opiera się na dwóch filarach: na rezydentach, którzy będą uciekać za granicę i na lekarzach emerytach, którzy pracują nierzadko nawet do dziewięćdziesiątki - stwierdziła Solska.