Audio: Tak jest

Anna Kornecka, Adam Szłapka

Niezastosowanie się do tej decyzji najpierw będzie skutkowało tym, że Polacy stracą olbrzymie pieniądze, ale następnym krokiem będzie twardy polexit prawny. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego wychodzimy z systemu prawnego Unii Europejskiej - powiedział w pierwszej części "Tak jest" Adam Szłapka (Koalicja Obywatelska). Jak oświadczyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova, Polska ma czas do 16 sierpnia, by zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. W przypadku dalszego ignorowania wyroku TSUE Komisja Europejska będzie wnioskować o nałożenie kar finansowych na Polskę. - Porozumienie od jakiegoś czasu postuluje, żeby nawiązać głęboki dialog z Komisją Europejską, który wyjaśni rozbieżności i stanowisko zarówno Unii Europejskiej, jak i rządu polskiego dotyczące tego, jaki jest zakres regulacji, jakie mogą być przedmiotem prawa unijnego, a jakie prawa polskiego - oświadczyła Anna Komecka. - Mam nadzieję, że polski rząd zareaguje w taki sposób, żebyśmy tej odpowiedzialności finansowej absolutnie nie ponosili - dodała wiceminister rozwoju, pracy i technologii.