Jak najnowsze technologie zmieniają świat?

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Jak najnowsze technologie zmieniają świat?

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu dyskutowano o tym, jak postęp technologiczny dokonujący się na całym świecie zmienia oblicze świata, w szczególności w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i wojny w Ukrainie. Skupiono się na możliwościach, jakie daje rozwój sztucznej inteligencji, digitalizacja, a także rozwój rozwiązań chmurowych oraz na wykorzystaniu technologii firm amerykańskich jako liderów technologicznych. Rozmawiano również o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z dynamiką technologiczną, a także jak im sprostać, aby rozwój technologiczny jak najlepiej służył społeczeństwu, rozwojowi biznesu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa globalnego. 

 

W dyskusji udział wzięli: Jacek Graliński (Government Affairs Sr. Manager, AMGEN), Paweł Lewandowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Marcin Moczyróg (dyrektor regionalny Uber CEE), Marcin Olender (manager ds. relacji rządowych i polityk publicznych Google Poland), Dorota Żurkowska ( członkini zarządu, Group Senior Vice President – Revenue, TVN Warner Bros. Discovery) oraz Jakub Turowski (dyrektor ds. polityki publicznej dla Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), Meta). 

 

Opis programu

XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5-7 września 2023) w tym roku jest pod hasłem "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian". W programie kongresu prawie 500 wydarzeń w takich działach jak m.in. Cyfryzacja, Człowiek i kultura, Europa w świecie, Nowa gospodarka, Nowe technologie, Odbudowa Ukrainy, Państwo i reformy, Polityka międzynarodowa. W Forum uczestniczy ponad 5 tys. gości i około 500 przedstawicieli mediów.