Tak jest

Grażyna Cholewińska-Szymańska, specjalistka chorób zakaźnych

Być może trzeba zrobić katalog chorób czy stanów klinicznych, które a priori stanowią predyspozycję do zakrzepów krwi i być może ci ludzie będą mieli albo oficjalne przeciwwskazania, albo ograniczenia w zastosowaniu tej szczepionki – powiedziała w "Tak jest" specjalistka chorób zakaźnych Grażyna Cholewińska-Szymańska. Lekarska skomentowała wydane przez Europejską Agencję Leków zalecenie wymienienia zakrzepów krwi jako bardzo rzadkich skutków ubocznych szczepionki przeciwko COVID-19 brytyjsko-szwedzkiego konsorcjum AstraZeneca. Ordynator warszawskiego szpitala zakaźnego odpowiadała także na pytania Andrzeja Morozowskiego o stan pacjentów podczas trzeciej fali zakażeń. - Od połowy marca praktycznie nie ma wolnych łóżek - stwierdziła i dodała, że "w przypadku odmiany brytyjskiej zauważalnie bardziej ciężki jest przebieg kliniczny choroby, który trwa dłużej i niesie za sobą więcej powikłań".

 

Zobacz także drugą i trzecią część programu.