Tak jest

Michał Gramatyka, Krzysztof Bosak

Posłowie z dwóch komisji sejmowych zajęli się lex Czarnek, czyli projektem zmian w przepisach oświatowych. – Lex Czarnek to jest bardzo złe prawo. To jest prawo, które rozbija wspólnotę charakteryzującą dziś polskie szkoły, wspólnotę pomiędzy nauczycielami, rodzicami a uczniami. […] Bardzo mocno ideologizuje polską szkołę. Powoduje, że wiele zajęć nadprogramowych, które dziś odbywają się bez przeszkód, nie będą mogły się odbywać. Przede wszystkim godzi w podstawy edukacji – mówił w pierwszej części "Tak jest" poseł Michał Gramatyka, członek partii Polska 2050. – Szkoła nie jest od tego, żeby rodziców wyręczać i wpajać dzieciom jakiś określony światopogląd. Szkoła jest od przekazania dzieciom wiedzy zgodnej z programem nauczania – stwierdził Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zaznacza, że, jego zdaniem, "nie było nawet w PRL-u standardem, żeby nauczyciele podczas lekcji wychowawczej uczniów indoktrynowali czy deprawowali". – Tak się właśnie rodzą totalitaryzmy. One nigdy nie rodzą się z wielką pompą i wielką paradą. Tylko właśnie po cichutku – powiedział poseł Gramatyka.