Opinie i wydarzenia

Prezydent: naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie

Nasz świat ma do czynienia z szeregiem kryzysów globalnych, które znacząco wpływają na systemy infrastruktury - mówił prezydent Andrzej Duda podczas Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jak przypomniał, "każdy kraj doświadczył zakłóceń wynikających z pandemii, wojen, konfliktów, zmian klimatu oraz katastrof naturalnych". - Głęboko wierzę, że wiele z tych wyzwań można zredukować poprzez budowanie regionalnych powiązań infrastruktury - kontynuował. Prezydent podkreślił, że "jest to kluczowy instrument dla budowy odporności, co jest zadaniem nie do przecenienia dla globalnego rozwoju". Jak zaznaczył, "naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie". - Inwestycje w wysokiej jakości, godne zaufania, zrównoważone i odporne elementy infrastruktury są globalnym priorytetem - dodał. Wskazał, że "jest to dowodem naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz dialog z krajami globalnego południa". Andrzej Duda wspomniał, że "przez ubiegłych dziewięć lat inicjatywa Trójmorza stała się fundamentalną platformą wysiłków regionalnych na rzecz zwiększenia konektywności w naszej części Europy". Jego zdaniem "nasze wspólne działania przyczyniły się do bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Unii Europejskiej, głównie poprzez szereg projektów infrastrukturalnych oraz poprawione powiązania regionalne".