Audio: Tak jest

Joanna Sadzik, dr Leszek Mellibruda

Szlachetna Paczka przygotowała raport o obojętnieniu. Wynika z niego, że ponad 40 procent organizacji pozarządowych zawiesiło większość swoich działań sprzed pandemii, a w 2020 roku tylko pięć procent Polaków pracowało jako wolontariusze. - Nasze zaangażowanie spadło. Tak jakbyśmy byli zmęczeni tym, że ciągle musimy być gotowi do pomocy komuś. Wiele organizacji ma problem ze znalezieniem wolontariuszy. Mamy problem z naszą aktywnością w temacie dobroczynności - skomentowała w drugiej części "Tak jest" Joanna Sadzik ze Szlachetnej Paczki i Stowarzyszenia Wiosna. - Pomagając innym, pomagasz sobie. Im bardziej aktywnie, tym bardziej skutecznie - dodał na koniec doktor Leszek Mellibruda.