Audio: Tak jest

Marta Majewska, Aleksandra Dulkiewicz

Ceny energii nawet o kilkaset złotych w górę. Jak radzą sobie mieszkańcy, jak samorządy? Czy działania, jakie muszą podejmować w związku z drożyzną mogą negatywnie wpłynąć na standard i komfort życia Polaków? O to swoje gościnie w "Tak jest" pytała Anna Jędrzejowska. - Energia nie jest osobną pozycją w wydatkach gminy, ponieważ jest ona zaszyta w różnych potrzebach. Z jednej strony to osobne wydatki, które ma spółka komunikacyjna, która obsługuje tramwaje, czy jednostka, która obsługuje mieszkania komunalne, ale przede wszystkim za energię płacą jej odbiorcy. Dzisiaj to jest bardzo trudno powiedzieć, która to jest pozycja w budżecie, ale spodziewamy się, że od 1 stycznia będzie jej znaczenie rosło coraz bardziej - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. - Kwoty, które mieliśmy zabezpieczone w budżecie samego samorządu jak i w spółkach tak naprawdę zostały w tym momencie wydatkowane już w pierwszym kwartale. Bardzo trudna sytuacja w tym zakresie. Nie byliśmy w stanie przewidzieć w momencie konstruowania naszego budżetu, że pieniądze skończą się właściwie po pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. Strach myśleć o kolejnych miesiącach, nie wspominając o roku 2023 - powiedziała Marta Majewska, burmistrzyni Hrubieszowa.