Audio: Tak jest

5.06.2020

Czas trwania 59 min

O powadze Sejmu i standardach parlamentaryzmu w Polsce w kontekście czwartkowych obrad dotyczących wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w programie „Tak jest” dyskutowali posłanka Katarzyna Lubnauer (KO) i wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski (Solidarna Polska, PiS). Czy państwo powinno dofinansowywać kościoły i związki wyznaniowe, które ucierpiały wskutek pandemii, Andrzej Morozowski pytał posłankę Joannę Senyszyn (Lewica) i księdza Andrzeja Kobylińskiego, filozofa i etyka (UKSW). O tym, któremu z kandydatów na prezydenta mogła pomóc, a któremu zaszkodzić awantura słowna w Sejmie prowadzący rozmawiał z Romanem Imielskim („Gazeta Wyborcza”) i Łukaszem Warzechą („Do Rzeczy”).