Audio: Tak jest

Jakub Banaś, Michał Kobosko

Czas trwania 25 min

Nie kandyduję po immunitet - zapewnił w "Tak jest" Jakub Banaś, który będzie startował w wyborach parlamentarnych z listy Konfederacji. Przeciwko synowi prezesa NIK toczy się prokuratorskie śledztwo. Jakub Banaś zwrócił jednak uwagę, że w tej sytuacji, by móc zostać objętym immunitetem poselskim, zgodę musiałby wyrazić Sejm większością kwalifikowaną. Pytany o to, po co kandyduje powiedział, że chce "wywrócić stolik". - System się w tym momencie chwieje w posadach - ocenił Jakub Banaś. Michał Kobosko pytany, dlaczego chce być posłem powiedział, że "Polska 2050 chce wprowadzić realne zmiany odpowiadające na potrzeby ludzi". Banaś też pytany o podejście Konfederacji do osób homoseksualnych, Żydów i Unii Europejskiej.