Audio: Tak jest

Leszek Mellibruda, Katarzyna Nowicka

Czas trwania 14 min

Wśród obywateli Unii Europejskiej przeprowadzono badanie, w którym sprawdzono poziom wiedzy z zagadnień dotyczących historii naturalnej, demografii i geografii. Polacy zajęli 5. miejsce od końca. - Bardzo się tym przejąłem, nawet zawstydziłem - przyznał w pierwszej części "Tak jest" psycholog społeczny dr Leszek Mellibruda. - W okresie ostatnich 20 lat poziom inteligencji zmniejsza się. Toczy się dyskusja dotycząca programów nauczania, które powinny w większym stopniu dotyczyć myślenia, a co więcej podtrzymywać ciekawość, bo to jest dramat, że ciekawość radykalnie się zmniejsza. Tworzy się nowy typ osobowości, niezwykle powszechny. On potocznie nazywany jest typem "wielepa", ludzi, którzy wiedzą lepiej na każdy temat - mówił psycholog. Z tych samych badań wynika, że tylko cztery procent Polaków regularnie odwiedza muzea poświęcone nauce i technice. - Wpadamy w turystyczną rutynę. Wydaje się wszystkim, że jak już byli raz w jakimś miejscu, to już jest zaliczone na zawsze, a tak nie jest - powiedziała Katarzyna Nowicka (Centrum Nauki Kopernik). - Trzeba rozbudzić to zainteresowanie, tę ciekawość - dodała.