Audio: Rozmowa Piaseckiego

Artur Soboń

Przyznaje się nagrody w różnych resortach, ci ludzie pracowali nad tym projektem - o nagrodach przyznanych za Polski Ład mówił Artur Soboń, wiceminister finansów. Dodał, że nie było go w resorcie finansów, gdy przyznawano nagrody. Zaznaczył również, że nie ma problemu z tym, aby "motywować pracowników dodatkowymi środkami". Konrad Piasecki pytał także swojego gościa o pomysły rządu na walkę z inflacją. - Musimy prowadzić ostrożną politykę fiskalną - powiedział Soboń. Wskazał, że polityka monetarna prowadzona przez rząd jest "bardziej restrykcyjna". - Na skutki inflacji prowadzimy również działania osłonowe, stąd tarcze antyinflacyjne, dodatki do rachunków za prąd, wspomaganie kredytobiorców - podał Soboń.