Audio: Fakty po Faktach

Rafał Baniak, dr Bogusław Grabowski, prof. Szymon Malinowski, prof. Bogdan Chojnicki, Dominika Lasota, Maciej Nowicki, Sławomir Droń

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 procent. Jest to najwyższy wynik od 25 lat. Przez co albo przez kogo jest taka wysoka? O to między innymi pytała swoich gości Anita Werner w "Faktach po Faktach". - Głównym czynnikiem, że u nas inflacja jest o wiele wyższa niż w zachodniej Europie, jest polityka makroekonomiczna rządu od wielu lat - powiedział dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Przypomniał, że inflacja zbliżyła się do prawie pięciu procent przed epidemią koronawirusa i wtedy również spowalniało tempo wzrostu gospodarczego. Wytłumaczył, że byliśmy na ścieżce nazywaną przez ekonomistów stagflacją, którą zatrzymała pandemia COVID-19, a później wojna. - Te procesy przyśpieszyły. To znaczy, że będziemy mieli teraz coraz większą inflację przy spadającym tempie wzrostu - mówił ekonomista. Zdaniem Rafała Baniaka, prezesa Pracodawców RP "nie może być tak, że RPP poprzez podnoszenie stóp procentowych próbuje hamować inflację, a w tym samym czasie rząd zapowiada kolejne transfery socjalne". - Też nie może być tak, że przedsiębiorcy czujący ryzyko recesji są przed rząd zaskakiwani - podkreślił. Zwrócił uwagę, że "jeżeli działalność przestanie się opłacać, to dalszą konsekwencją są zwolnienia pracowników".

 

Następnie prof. Szymon Malinowski, prof. Bogdan Chojnicki i Dominika Lasota dyskutowali o przyczynach gwałtownych zjawisk pogodowych i kryzysie klimatycznym w Polsce. Blisko 200 gmin apeluje o ograniczenie zużycia wody. W wyniku gwałtownej burzy ewakuowano uczestników Open'er Festival. Na koniec programu o kończącej się budowie stalowej zapory na granicy polsko-białoruskiej Anita Werner rozmawiała ze Sławomirem Droniem, przedsiębiorcą z Białowieży i Maciejem Nowickim, prezesem zarządu HFPC. - Dla nas jest to dramat przyrodniczy dlatego, że Puszcza Białowieska jest światowym dziedzictwem - powiedział Sławomir Droń.