Spotkanie Rafała Trzaskowskiego z wyborcami w Olsztynie

Nasze ambicje zawsze powinny sięgać gwiazd - mówił Rafał Trzaskowski w Olsztynie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapowiedział stworzenie Prezydenckiego Funduszu Stypendialnego dla 50 tysięcy najzdolniejszych uczniów z małych miast i wsi po to, by wyrównywać szanse. Zakładałby on 1000 złotych miesięcznie dla każdej młodej ambitnej osoby na rozwój intelektualny. Trzaskowski w swoim wystąpieniu skupił się na edukacji. Zwracał uwagę na potrzebę samodzielnego myślenia, czemu służyły zlikwidowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości gimnazja. Podkreślał, że obecna władza "cały czas chce nas pouczać; chce nas uczyć, co to znaczy rodzina, co to znaczy patriotyzm, a sama niszczy polską edukację". Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił o potrzebie wspólnoty, debaty i dobrego samopoczucia w Polsce wszystkich, także mniejszości narodowych: - Wszyscy jesteśmy Polakami. Nie damy się dzielić, bo wszyscy jesteśmy obywatelami naszej ojczyzny i naszego kraju. Swoje wystąpienie zakończył słowami: - Takie wybory jak te 28 czerwca zdarzają się raz na pokolenie. Potrzebujemy was. Potrzebujemy, żeby było nas 10 milionów. Potrzebujemy tego obywatelskiego zrywu. O to was proszę i jestem przekonany, że wtedy nie ja, tylko my wszyscy zwyciężymy!