Zwierząt coraz mniej

WWF opublikowało raport, z którego wynika, że ze względu na działalność człowieka spadek populacji zwierząt w latach 1970-2016 wyniósł 68 procent, co dramatycznie wpływa na zmniejszenie bioróżnorodności. O zmianach klimatycznych, ich skutkach oraz możliwych do podjęcia działaniach przez obywatela, jak i przez globalne korporacje, mówili: Kamil Wyszkowski (Global Compact Network Poland), Katarzyna Karpa-Świderek (WWF), fizyk Marcin Popkiewicz (naukaoklimacie.pl) i Mariusz Masłosz (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny). Rozmowę prowadził Jan Niedziałek.