Drugie Śniadanie Mistrzów

Sylwia Gregorczyk-Abram, Łukasz Pawłowski, Barbara Brodzińska - Mirowska, Sławomir Sierakowski

Od kiedy Amerykanie podczas piątkowej konferencji otwarcie powiedzieli, że atak Rosji na Ukrainę może nastąpić w każdej chwili, dostrzegamy na świecie wyścig dyplomatów i negocjatorów. Marcin Meller w pytał swoich gości: Sylwię Gregorczyk-Abram (adwokatka, Inicjatywa Wolne Sądy), Łukasza Pawłowskiego (współprowadzący "Podcast amerykański"), Barbarę Brodzińską–Mirowską (politolożka) i Sławomira Sierakowskiego (współzałożyciel „Krytyki Politycznej”), czy możemy spodziewać się wojny. W "Drugim Śniadaniu Mistrzów" również o prezydenckim projekcie dotyczącym likwidacji Izby Dyscyplinarnej. We wtorek prezydent spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na konsultacjach w sprawie tego projektu. Po rozmowach szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak Kamysz mówił, że "prawie wszyscy deklarują pracę nad tą ustawą". W programie poruszono także kwestię  powołania komisji śledczej w sprawie inwigilacji.