28.09.2019

W „Babilonie” na kanapie zasiadły Ludwika Włodek, Barbara Labuda, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Justyna Sobolewska i Agata Szczęśniak. Wraz z gospodarzem – Piotrem Marciniakiem – dyskutowały między innymi o złym stanie ochrony zdrowia w Polsce i problemach z personelem medycznym.