Opinie i wydarzenia

Polski Ład. NIK: chaos, niepokój, nierzetelność

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie przez ministra finansów - Tadeusza Kościńskiego, projektu ustawy Polski Ład i wykazała, że największa od 30 lat zmiana systemu podatkowego została wprowadzona w pośpiechu i wywołała chaos w systemie podatkowym. Wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk podkreślił na konferencji prasowej, że "działania ministra finansów stanowiły złamanie podstawowych reguł legislacji podatkowej". Jak wynika z kontroli "zaprojektowane, a następnie uchwalone przepisy nie zostały poprzedzone adekwatnymi analizami. W konsekwencji wymagały natychmiastowych, szerokich działań naprawczych, gdyż ich wykorzystanie w przyjętym kształcie nie pozwoliło na przeprowadzenie założonych zmian systemowych". Zwrócono uwagę, że "podatnikom i płatnikom nie zapewniono odpowiedniego czasu na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów, gdyż vacatio legis wyniosło zaledwie 38 dni". Ponadto "zmiany podatkowe w ramach tarcz antyinflacyjnych wprowadzano rzetelnie oraz skutecznie. Niemniej część obowiązujących w 2022 r. stawek VAT była niższa od poziomu dopuszczonego dyrektywą unijną w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej".