Audio: Tak jest

Agnieszka Ładna, Katarzyna Nowicka

Czas trwania 15 min

Oglądanie pornografii przez dzieci i młodzież. Jak o tym rozmawiać? - Musimy sobie uświadomić skalę problemu. Żeby to zrobić to trzeba go zbadać - powiedziała Agnieszka Ładna z Państwowego Instytutu Badawczego NASK, który zbadał zjawisko. Poinformowała, że w badaniu wzięło udział prawie 5 tysięcy użytkowników internetu w wieku 12, 14 i 16 lat. - Rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jak szybko ich dzieci sięgają po takie treści - powiedziała Ładna, która jest współautorką raportu. - To pierwsze takie badanie w Polsce tak bardzo pogłębione i pokazujące, jaka jest skala zjawiska, ale też w jaki sposób dzieci oglądają pornografię, dlaczego to robią, co nimi kieruje i jakie urządzenia do tego wykorzystują i kiedy mają do czynienia z pornografią pierwszy raz. Rodzice naprawdę nie zdają sobie sprawę z problemu. To jest powszechne - powiedziała Katarzyna Nowicka ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa, redaktor naczelna portalu opornografii.pl.