Audio: Rozmowa Piaseckiego

Wojciech Hermeliński

Czas trwania 16 min

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i był przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej mówił w „Rozmowie Piaseckiego” o sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po przyjęciu uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego. Komentował także bliską relację Jarosława Kaczyńskiego i prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. - To jest władza sądownicza, z drugiej strony wykonawcza, to jest niedopuszczalne - mówił.