VITAlia Mikołajewskiej

Rok, w którym dzieci tęsknią za szkołą

Wszyscy zdadzą do następnej klasy, ale oceny niedostateczne trzeba będzie nadrobić w nowym roku szkolnym. A ten nadal w części będzie odbywać się w domach. Klasy, które do tej pory liczyły 30 osób, będą miały maksymalnie 13-14 uczniów. Lekcje muzyki być może będą odbywały się w teatrach. Jak jeszcze koronawirus zmienił włoskie szkoły? Opowiada Maria Mikołajewska.