Opinie i wydarzenia

Ziobro o orzeczeniu TSUE: polityczny wyrok wydany na polityczne zamówienie

Mamy do czynienia z wyrokiem politycznym, wydanym na polityczne zamówienie Komisji Europejskiej, u którego podstaw leży segregacja państw na lepsze i gorsze - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując czwartkowy wyrok TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. - Główny zarzut sprowadza się do tego, że polski system wyboru sędziów jest zbyt upolityczniony i nie gwarantuje wyboru sędziów niezależnych i niezawisłych. Problem tkwi w tym, że ten polski system jest niemal dokładną kopią powoływania sędziów Hiszpanii, a tenże hiszpański system dla TSUE nie stwarza żadnych zagrożeń z ewentualnym upolitycznieniem wyboru sędziów w tym kraju - stwierdził Ziobro. Minister sprawiedliwości ocenił, że "w Niemczech mamy system powoływania sędziów najbardziej upolityczniony z możliwych". - Tam w odróżnieniu od Hiszpanii i Polski, sędziów sądów federalnych, czyli odpowiednika Sądu Najwyższego, powołują wyłącznie gremia polityczne - powiedział Ziobro. Minister dodał, że "nie ma, nie było i nie będzie zgody Polski na segregowanie państw według kryteriów poza prawnych, według kryteriów politycznych". - Polska jest równoprawnym członkiem UE, tak jak Niemcy i tak jak Hiszpania - podkreślił.