Opinie i wydarzenia

"Przepis niekonstytucyjny". Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie kadencji RPO

Przepis ustawy o RPO, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok ogłosiła Julia Przyłębska. Jak poinformowała, przepis ten traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

 

- Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki RPO, której nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego rzecznika, który to czas nie jest w żaden sposób określony - mówił Stanisław Piotrowicz w ustnym uzasadnieniu wyroku. Piotrowicz powiedział, że trzymiesięczny okres od ogłoszenia wyroku, "to czas dla parlamentu na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia Trybunału". - W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa regulująca sytuacje, w których urząd RPO jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji - wskazał.

 

TK wydał w czwartek orzeczenie w składzie pięciorga sędziów TK pod przewodnictwem prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą był sędzia Stanisław Piotrowicz. Wyrok TK jest ostateczny.