Horyzont

"Trzeba stworzyć nowe reguły gry". Ukraina chce do Unii, ale czy to możliwe?

W programie "Horyzont" Jacek Stawiski rozmawiał ze swoimi gośćmi o rozszerzeniu Unii Europejskiej o Ukrainę oraz wyzwaniach z tym związanych. - Taka szybka decyzja, która jest do podjęcia, to jest nadanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej - powiedział Tomasz Bielecki z "Gazety Wyborczej". Jego zdaniem podjęcie takiej decyzji przez kraje członkowskie byłoby "przełomem". - Spora część krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza jej zachodniej części, pokonałaby barierę niechęci do rozszerzania Unii w ogóle, a zwłaszcza rozszerzania jej na wschód - dodał Bielecki. Zdaniem politolożki doktor Małgorzaty Bonikowskiej "w obliczu zmian wokół i na zewnątrz Europy, Unia Europejska musi się przebudować". - Ukraina i jej opór przeciwko Rosji obudziły i zjednoczyły Zachód, ale też pokazały Unii Europejskiej jej niedostatki - mówiła doktor Bonikowska. Powiedziała również, że "rezultatem będzie nadanie Ukrainie statusu kandydata, ale odsunięcie członkostwa jako takiego". - Ukraina jest objęta wojną i formalne członkostwo jest niemożliwe - zaznaczyła doktor Bonikowska.