7 dni Unia

Praworządność a unijne pieniądze. "Weto jest możliwe w kilku miejscach procedury"

Jest wstępne porozumienie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE w sprawie mechanizmu powiązania wypłat niektórych funduszy unijnych z przestrzeganiem przez państwa członkowskie zasady praworządności. Czy zawetowanie budżetu jest jeszcze możliwe? Czy w styczniu popłyną pieniądze do unijnych państw? O możliwych scenariuszach w programie "7 dni Unia" mówił Jan Olbrycht, negocjator Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych. Maciej Sokołowski przedstawił również skrót najważniejszych wydarzeń z UE.