Aleksander Hall: Wiedziałem, że to jest jakiś zwrot w historii Polski

Sierpień '80. Rozmowy Piotra Jaconia

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku zostały podpisane porozumienia między komisją rządową a komitetem strajkowym. Porozumienia Sierpniowe i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku. Cykl rozmów Piotra Jaconia z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.