4.04.2020

Czas trwania 43 min

Czy świat jest przygotowany na walkę z innymi globalnymi zagrożeniami, jak kolejne pandemie albo kryzys klimatyczny? O zmianach przyzwyczajeń w życiu codziennym oraz determinacji do przeprowadzenia wyborów prezydenckich zaplanowanych 10 maja, mówili Sylwia Chutnik, Agnieszka Holland, Stefan Chwin i Jan Wróbel. „Drugie Śniadanie Mistrzów” prowadził Marcin Meller.