30.11.2019

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Izabela Leszczyna (PO), Helena Hatka (Porozumienie), Urszula Pasławska (PSL), Julia Polakowska (Konfederacja) gościły w „Babilonie”. Dyskutowały m.in. o sprawie szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Program prowadził Piotr Marciniak.