Wzorowa zdalna edukacja

Przygotowanie nauczycieli do zdalnej metody nauczania, odpowiedzialność za błędy popełniane w trakcie zajęć, a także o tym, co zrobić, żeby ten sport zespołowy zadziałał również w przypadku zdalnej szkoły, oraz kto odpowiada za to, żeby zdalna nauka była dobra? W tym wydaniu programu Justyna Suchecka rozmawiała z Przemysławem Kluge – długoletnim trenerem oświatowym i biznesowym.