Tak jest

Ryszard Kalisz, Krzysztof Bosak

To orzeczenie jest konserwatywną ucieczką od stanięcia twarzą w twarz z problemem, który mamy dzisiaj. Inne Sądy Najwyższe i trybunały idą dużo bardziej do przodu w Unii Europejskiej – ocenił w drugiej części "Tak jest" mecenas Ryszard Kalisz. W piątek Sąd Najwyższy orzekł, że "prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym", jednak ochronie - jako dobra osobiste - podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia których może prowadzić naruszenie standardów jakości powietrza określonych w przepisach prawa. – Trzeba poczekać do uzasadnienia pisemnego, ale mamy wykładnie, że można występować do państwa albo do samorządów z powództwami o ochronę dóbr osobistych wtedy, kiedy smog i brudne powietrze uniemożliwiają normalne życie – dodał były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka "jeżeli chcemy dać obywatelom prawo do uzyskiwania odszkodowań ze względu na powietrze o niewystarczających parametrach, to właściwą drogą do tego jest uchwalenie ustawy i wskazanie, kto ma to odszkodowanie płacić".