Opinie i wydarzenia

"Ten proces może prowadzić do likwidacji firmy albo bankructwa"

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmowała się ustawą sankcyjną. Sankcje nałożono na rosyjskich oligarchów i ich polskie zależne firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że projekt nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej został dziś przyjęty przez rząd. Nowela ma wprowadzić instytucję zarządu przymusowego, którego zadaniem będzie przygotowanie podmiotów objętych sankcjami do sprzedaży. Maciej Wąsik zapewnił, że rząd zdaje sobie sprawę z tego, że wpis na listę sankcyjną to konsekwencje dla właścicieli, ale także dla pracowników.

 

Na koniec głos zabrał przedstawiciel firmy Medmix Polska spod Wrocławia, która również znalazła się na liście sankcyjnej. Przyznał, że są "absolutnie za sankcjami", ale w tym momencie dotykają polskich pracowników, poddostawców, klientów i Polskę. - Nasz zakład dostarcza wysoko wyspecjalizowane produkty, w 99 procentach eksportowane do Europy Zachodniej, do klientów, którzy nie są powiązani z Federacją Rosyjską, do branż, które w dużej mierze wspierają wysiłek obrony Ukrainy. Dostarczamy produkty do branży lotniczej, zbrojeniowej. Nie ma dla naszych produktów alternatywy – mówił. Dodał, że od 2,5 miesiąca produkcja w zakładzie stoi, a pracownicy odchodzą z firmy. – Tylko jeden z naszych 40 klientów przez pierwsze sześć tygodni wycenił szkody na 700 milionów złotych – komentował. Zaapelował o szybkie podjęcie działań, aby mogli ratować zakłady i miejsca pracy. - Od 2,5 miesiąca nie płacimy podatków, a byliśmy dobrym płatnikiem. Chcielibyśmy, żeby ten zakład dalej pracował – przyznał.

 

Listę sankcyjną opublikowano pod koniec kwietnia. Obecnie jest na niej 49 pozycji: 15 osób i 34 firmy. To np. Kaspersky Lab, Novatek Green Energy, PAO Gazprom czy założyciel ALFA Banku, największego rosyjskiego banku prywatnego, Michaił Fridman. Zastosowane sankcje obejmują m.in. zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku osób również wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Polskie sankcje stanowią uzupełnienie rozwiązań unijnych. 

05.07.2022
Długość: 98 min