Opinie i wydarzenia

Podniesienie bandery na okręcie ORP Ślązak

W 101. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej RP przez marszałka Józefa Piłsudskiego, w Porcie Wojennym w Gdyni odbyły się uroczystości upamiętniające odtworzenie sił morskich Polski po odzyskaniu niepodległości. Do służby został także wcielony najnowszy polski okręt ORP Ślązak, na którym podniesiono biało-czerwoną banderę. W uroczystościach wziął udział m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.